SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZLA   

HEM BUGÜNE HEM GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ

Bugünkü faaliyetlerimizin sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de şekillendirdiğini biliyor; yeni nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Sürdürülebilir dünya için hepimize düşen görevler olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küçük adımların büyük etkiler yarattığının farkındalığıyla bireysel olarak yapabileceklerimizden başlıyor, böylece hem çevremize örnek oluyor hem de bilinçlendirme çalışmalarına katkıda bulunuyoruz. Geniş kapsamlı sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temeline başlıca aşağıdaki ilkeleri koyuyor, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni rehber ediniyoruz.

 

Temiz ve Verimli Enerji Kullanımı

Sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda doğayla uyum içinde çalışıyor, temiz enerji ihtiyaçlarını ve taleplerini hem bugün hem de gelecekte karşılayabilmek için “yenilenebilir enerji” kaynaklarının inşasında etkin rol üstleniyoruz. “Enerji israfına son vermek” konusunda kararlılıkla çalışıyor, enerjinin verimli kullanıldığı yaşam alanlarının oluşabilmesini destekleyecek ürün ve hizmetler sunuyoruz. Sürdürülebilir gelecek için sıfır emisyonu hedefliyor, son teknolojiyi kullanarak çözümler üretiyor ve sürdürülebilir enerji yönetiminin geleceğini yazarak sadece gelecek için değil bugün için de sıfır emisyonlu bir gerçekliğe ulaşma yolunda ilerliyoruz.

 

Sürdürülebilir Ürünler

Enerjinin verimli kullanıldığı yaşam alanlarının oluşabilmesini destekleyecek ürün ve hizmetler sunuyor, son teknolojiden yararlanarak sıfır emisyon hedefine ulaşmayı sağlayacak çözümler üretiyoruz.

Somut ve somut olmayan kültürel mirasımızı sizlerle buluşturacak ürünleri fabrikamızda üretiyor, günlük hayatta severek kullanabileceğiniz ürünler hâline getiriyoruz. Böylece unutulan değerlerimizi hatırlatmak, kültürümüzü yeni nesle tanıtarak zengin birikimden yararlanmalarını sağlamak, kültürel mirasımızı dünya markası hâline getirmek için çalışıyoruz.

Anadolu kültüründe önemli yer kaplayan mutfak kültürünü günümüze taşımak için de çalışmalar yapıyoruz. Anadolu lezzetlerini en doğru ve sağlıklı yöntemlerle üretmek; coğrafi işaretli ve ata tohumlu doğal, organik ürünlerin üretiminin devamlılığını sağlayarak sizlere ulaştırmak; küçük ölçekli üreticilerimize, kooperatiflerimize ve emektar kadınlarımıza destek olmak; çalışmalarımız arasında yer alıyor. Anadolu mutfak kültürünü yenilikçi yaklaşımlarla geliştirmek için emek sarf eden; organik, doğal, fonksiyonel gıdaya önem veren üreticilerimizi destekliyor, her yörenin özgün ürünlerini o yöreden özenle tedarik ederek sofranıza getiriyoruz.

 

Atık Miktarını En Aza İndirecek Önlemler

Çalışmalarımızda çevre kirliliğini en aza indirmek için önlemlerimizi alıyor, faaliyetlerimizde önüne geçilemeyen atıkların miktarını azaltmak konusundaki tedbirlerimizi en başından almakta hassas davranıyoruz. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı kapsamında; atık yönetimi, enerji verimliliği, su kullanımı gibi çevresel etkilerin azaltılması için çalışıyoruz.

 

Çevresel Yasalara Uyum

Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uyum; çevreye karşı sorumluluğun bir ifadesi olduğu gibi, yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için de önem teşkil ediyor. Ölçer Holding olarak biz de çalışmalarımızı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yasal mevzuata uygun şekilde sürdürüyoruz.

 

Paydaşlarımızın ve Müşterilerimizin Memnuniyeti

Paydaşlarımızın ve müşterilerimizin çevre ile ilgili beklentilerini göz önünde bulunduruyor, ilgili konulardaki çalışmalarımızı belirlemede ve performansımızı ölçmede ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni rehber kabul ediyoruz.

 

Duyarlı Çalışan Profili

Çevre dostu bir işletme olarak sorumluluğumuzun farkındalığıyla hareket ediyor, çalışan profilimizi oluştururken de bizimle ortak duyarlılığa ve heyecana sahip kişileri bünyemize katmaya özen gösteriyoruz.

 

Fırsat Eşitliği                                    

Odağımıza insanı koyuyor, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlayarak yetenek ve enerjilerini açığa çıkarabilecekleri bir ortam sunuyoruz.