ÖLÇER Holding olarak;
ana ilkelerimiz olan dürüstlük, rekabetçilik ve yenilikçilikten ödün vermeden şeffaf ve etik değerleri gözeterek eşitliği sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm başvuruları cinsiyet, dil, din, ırk ve etnik kökene bakmaksızın ve ayrımcılık yapmaksızın fırsat eşitliğine göre değerlendiriyoruz.

Şirketimizin hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda;
şirkete ve değerlerine bağlı, motivasyonu yüksek ve yetkin profesyonelleri işe almayı,
onların gelişimlerini destekleyerek birlikte gelişmeyi hedefliyoruz.

Bu kapsamda;

 • Pozisyon niteliklerine uygun istihdamı sağlıyoruz.
 • İşe alım süreçlerimizde yeni pozisyonlar için öncelikle mevcut insan kaynağını değerlendiriyoruz.
 • İşe alım ve terfilerde adil fırsatlar tanıyor, eşitlik ilkesine ve liyakata uygun şekilde, aynı zamanda da İş Kanunu’na göre hareket ediyoruz.
 • Çalışanlarımızın yetkinliklerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak sorumlulukları paylaşıyoruz
 • Çalışanlarımızın performanslarını şeffaf ve adil bakış açısıyla objektif kriterlerle değerlendiriyor, bağlılıklarını arttırıyor ve performanslarını iyileştirmek için onlara destek oluyoruz.
 • Şirket içi görevlendirmeleri ve rotasyon uygulamalarını arttırarak terfi ve atamalarla çalışanlarımıza kariyer planlamalarında destek veriyoruz.
 • Çalışanlarımızın gelişim alanları doğrultusunda eğitim ihtiyaç analizi yaparak eğitim içerikleri oluşturuyor ve uyguluyoruz.
 • Çalışanlarımızın her türlü hakkını koruyor ve geliştiriyoruz.
 • Ücretlendirme uygulamasında adil ve şeffaf politikalar geliştiriyoruz.
 • Çalışanlarımızın yetenek ve enerjilerini açığa çıkarmak, bu çerçevede nitelikli işler yaratmak için elverişli iş yeri ortamını sağlıyoruz. Mutlu ve katılımcı olabilecekleri özgür bir ortam sunuyoruz.
 • Takım çalışmasını ve iş arkadaşlarımızın arasındaki koordinasyonu önemsiyoruz. Çalışanlarımızın arasında karşılıklı desteği ve birbirini tanımayı içeren takım çalışması kültürünü özendiriyoruz.
 • Bireysel başarı ile kolektif başarının yarattığı mutluluğun farkını biliyoruz.
 • Tüm çalışanlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için gerekenleri yapıyoruz.

İnsan ve Kültür Misyonumuz

Huzurlu ve eğlenceli çalışma alanları oluşturarak; öğrenen ve öğreten kültür ile çalışanlarımızın yetenek ve becerilerini kullanabileceği ortamı sağlamak.

İnsan ve Kültür Vizyonumuz

Temel değerlerimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda, yenilikçi ve sürdürülebilir süreçler ile çalışanlarımıza değer katan ve çalışan memnuniyetini sürekli hâle getiren bir kültür oluşturmak.

İŞE ALIM ADIMLARIMIZ

Emek En Yüce Değerdir

Temas ettiğimiz kişilerin emeklerini önemsiyor, iş başvurusu yapan her adayımızı ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, herhangi bir ayrım gözetmeksizin eşit, objektif, adil ve kalite odaklı bir değerlendirme yapıyor, işe alım konusunda gerekli yetkinliğe sahip kişiler ile birlikte samimi ve şeffaf bir yaklaşımla işe alım sürecimizi yürütüyoruz.

İşe alım sürecinden geçen tüm adaylarımızın, sonucu öğrenmek ile ilgili hassasiyetlerini anlıyor ve kendilerine sonuç bildirimini mutlaka yapıyoruz.

Seçme ve İşe Alım

Objektif ve eşit davranma ilkelerine uygun olarak; pozisyonun gerektirdiği eğitim, deneyim ve yetkinlikle örtüşen, kurum kültürüne uygun, gelişmeye açık adayları istihdam ediyoruz.
İşe alım süreçlerimizde uyguladığımız yöntemler pozisyon profiline göre değişiklik göstermekle beraber, temel olarak uyguladığımız adımlar aşağıda yer almaktadır:

 • Kişilik Envanteri
 • Genel Yetenek Testi
 • Online Teknik Yeterlilik Testi
 • Yabancı Dil Testi
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Teknik Yeterlilik Mülakatı

Rotasyon

İhtiyaç durumunda ve kadro açığı olması hâlinde, iç istihdam sağlıyoruz.

Deneme Süresi

Deneme süresi olan 2 ayın sonunda, bölüm yöneticisi ve yönetim kurulu ile birlikte gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz.

EĞİTİMLERİMİZ

Çalışma arkadaşlarımızın kariyerlerini önemsiyor, onların yetkinlik ve yeteneklerini ortaya çıkaracak şekilde değerlendirmeler yaparak gelişim haritaları oluşturuyoruz. Sürekli iyileştirme ve geliştirme yaklaşımını benimseyerek en iyiye ulaşma amacıyla yola çıkıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, eğitimlerimiz önemli bir yer kaplıyor. Çalışanlarımızla her yıl yaptığımız sürekli eğitim çalışmaları ile kalite anlayışımızı da geliştiriyoruz.

Başlıca eğitimlerimize aşağıdan göz atabilirsiniz:

Oryantasyon Eğitimi

Göreve yeni başlayan çalışanın kuruma, kurum içinde pozisyon değişikliği meydana gelen çalışanın ise yeni görevine en kısa sürede uyum sağlamasını ve hizmetini kuruma uygun kalitede sürdürmesini sağlayan oryantasyon eğitimi, “İnsan ve Kültür” birimimiz ve ilgili bölümün yöneticisi tarafından koordine edilerek uygulanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliğini önemsiyor; çalışma alanımızda gerçekleşebilmesi muhtemel kaza, hasar ve tehlikeleri henüz işin başında kontrol ederek tedbirlerimizi alıyor, personelimizin konu ile ilgili gerekli eğitim ve sertifikalarını almalarını sağlıyoruz.

Kurum İçi Eğitimler

Konusunda uzmanlaşmış kurum çalışanlarımızın hazırladığı, kurum içinde ve dışında yapılan eğitimlerdir.

Kurum Dışı Eğitimler

Kurum çalışanı olmayan, konusunda uzman kişilerin gerçekleştirdiği eğitimlerdir. Bu kapsamda yer alan eğitimler:

 • - Kişisel Gelişim Eğitimleri
 • - Mesleki Gelişim Eğitimleri

Ortak Değerlerimiz ve Hedeflerimiz için
Takımımızın Bir Parçası Olmaya Ne Dersiniz?

Kariyer Fırsatlarımıza Göz Atın

Ölçer’de Hayat Etik İlkelerimiz

Ölçer’de Hayat Müşteri Anayasamız

Ölçer’de Hayat Kalite Anlayışımız

Ölçer’de Hayat Gizlilik Politikamız